Jongeren aan het woord

Home / Nieuws / Jongeren aan het woord

Jongeren die actief, voor zichzelf en voor andere jongeren, MET vormgeven en uitvoeren…wat is hier nieuw en anders aan? Die vraag wordt regelmatig met jongeren besproken. Een van de actieve jongeren, Soner, vertelt daarover:

Een zaadje dat je plant gaat ook alleen maar bloeien als je het in de juiste aarde hebt gestopt en het water geeft. Wij zorgen nu voor die goede aarde, wij leggen de basis voor de rest van het project!

De meeste jongeren die meedoen in een werkgroep van project MET, zijn voor langere tijd betrokken, nu al bijna 10 maanden. Met name het groepsgevoel, de ruimte om jezelf te zijn en het feit dat er écht naar hun input en ideeën geluisterd wordt, zorgt er volgens henzelf voor dat zij betrokken blijven. Een aantal jongeren vertelt wat het project MET voor hen betekent:

‘Het is fijn om me begrepen te voelen bij MET, dat ik zoveel kansen krijg om mezelf te laten horen. Zo mooi wat ik allemaal heb bereikt en nog kan bereiken met een project als MET’ – Mandy, werkgroep Oss.

De sfeer is leuk en er is ruimte voor alles. Het is een echte jongeren groep, precies zoals het hoort! En het idee wat ik hierbij had – dat het project ook echt ‘van ons’ is – is ook werkelijkheid geworden.” – Fatima, werkgroep Amsterdam.

Het is best gezellig en er is veel ruimte voor jouw ideeën. Je ontwikkeld bij MET ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid, aangezien je zelf voor sommige taken moet zorgen en ze af moet maken met een deadline.” – Mohammed, werkgroep Almere.

Ervaringen die zijn opgedaan

Bij tussentijdse evaluaties vertellen de circa 45 jongeren in de stuurgroep en werkgroepen dat ze concrete vaardigheden hebben geleerd, zoals:

  • Organisatorische vaardigheden: initiatief nemen, zelfstandig werken (met enige ondersteuning), afspraken en regels nakomen, organiseren van werkgroepen en grote bijeenkomsten problemen oplossen, werven van jongeren, schrijven van verslagen en instructies.
  • Sociale vaardigheden, communicatief: zeggen wat je vindt, een gesprek beginnen, afspraken maken, luisteren naar anderen, vragen durven stellen, durven zeggen “ik weet het (nog) niet”
  • Sociale vaardigheden, coöperatief: omgaan met kritiek, complimenten, hulp vragen/aanbieden, diversiteit van mensen, leiding accepteren/geven, gesprekken (be)geleiden.
  • Technische en praktische vaardigheden: werken met computers, video-conferencing, tekstverwerking, ontwerpprogramma’s, onderzoek en analyse
  • Creatieve en artistieke vaardigheden: maken van creatieve producten, werkwijzen en events/bijeenkomsten), idee/conceptontwikkeling, onderzoek en analyse