Jongeren aan het woord

Home / Nieuws / Jongeren aan het woord

De meeste jongeren die meedoen in een werkgroep van project MET, zijn voor langere tijd betrokken. Met name het groepsgevoel, de ruimte om jezelf te zijn en het feit dat er écht naar hun input en ideeën geluisterd wordt, zorgt er volgens henzelf voor dat zij betrokken blijven. Een aantal jongeren vertelt wat het project MET voor hen betekent: ‘Het is fijn om me begrepen te voelen bij MET, dat ik zoveel kansen krijg om mezelf te laten horen. Zo mooi wat ik allemaal heb bereikt en nog kan bereiken met een project als MET’ – Mandy, werkgroep Oss.

Ervaringen die zijn opgedaan

Bij tussentijdse evaluaties vertellen de circa 45 jongeren in de stuurgroep en werkgroepen dat ze concrete vaardigheden hebben geleerd, zoals:

  • Organisatorische vaardigheden: initiatief nemen, zelfstandig werken (met enige ondersteuning), afspraken en regels nakomen, organiseren van werkgroepen en grote bijeenkomsten problemen oplossen, werven van jongeren, schrijven van verslagen en instructies.
  • Sociale vaardigheden, communicatief: zeggen wat je vindt, een gesprek beginnen, afspraken maken, luisteren naar anderen, vragen durven stellen, durven zeggen “ik weet het (nog) niet”
  • Sociale vaardigheden, coöperatief: omgaan met kritiek, complimenten, hulp vragen/aanbieden, diversiteit van mensen, leiding accepteren/geven, gesprekken (be)geleiden.
  • Technische en praktische vaardigheden: werken met computers, video-conferencing, tekstverwerking, ontwerpprogramma’s, onderzoek en analyse
  • Creatieve en artistieke vaardigheden: maken van creatieve producten, werkwijzen en events/bijeenkomsten), idee/conceptontwikkeling, onderzoek en analyse