Project MET tot dusver

Home / Nieuws / Project MET tot dusver

24 september 2019 | Tot nu toe zijn zo’n 100 jongeren actief (geweest) met MDT in de landelijke stuurgroep en de regionale werkgroepen, en in zelfstandige onderzoeksteams van HBO-opleidingen. Zij hebben onder begeleiding van jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, onderzoekers en leerkrachten/docenten (VO en HBO) het concept MDT vertaald in het project MET en uitgewerkt in een aanpak waarmee jongeren zelf hun eigen MDT kunnen invullen en vormgeven. De naam MET is tevens afkomstig van jongeren, om te benadrukken dat hun eigen ervaringen de inspiratie en het doel zijn om zich maatschappelijk in te zetten voor anderen.

Jongeren die MET hebben ontworpen, behoren zelf tot de kwetsbare doelgroep op wie de proeftuin is gericht. Voor hen is het ontwerpen en uitvoeren van de proeftuin tevens hun eigen MET. De meeste ontwikkelde producten (met uitzondering van enkele ondersteunende, administratieve instrumenten) zijn het resultaat van interactief onderzoek, ontwerp en uitvoering door en met deze jongeren, die als actieve jongerenambassadeurs optreden in de proeftuin.