Achtergrondinformatie MET

Home / Nieuws / Achtergrondinformatie MET

We kunnen ons voorstellen dat je meer wilt weten over project MET. Bijvoorbeeld over het waarom van dit project, de urgentie, projectdoelstellingen en hoe we dat gaan bereiken. Onderstaand vind je een overzicht van de belangrijkste punten. Kun je iets niet vinden? Neem  dan gerust contact met ons op.

LOCATIE

Amsterdam, Oss, Hoogeveen, Almere

ACHTERGROND

Een derde van de Nederlandse jongeren doet wel eens “vrijwilligerswerk”. Al is het niet de term die de meeste jongeren gebruiken, of zelfs passend vinden, om hun (maatschappelijke en onbetaalde) inzet voor andere te benoemen en te typeren – dus beter gezegd: ze zijn gewoon maatschappelijk actief in de samenleving, in de straat, in de wijk, in de stad in Nederland.

Dit is niet alleen waardevol voor de samenleving , maar onderzoek toont ook aan dat het doen van vrijwilligerswerk positieve effecten heeft op de ontwikkeling van jongeren. Met deze proeftuin maatschappelijke ervaringstijd (MET) willen wij jongeren in een kwetsbare positie een steun in de rug geven.

URGENTIE

Wij verwachten meer geslaagde MET-trajecten en meer leereffect voor jongeren en organisaties als gestart wordt vanuit de behoeften, wensen en (on)mogelijkheden van jongeren zelf. In tegenstelling tot bestaand vrijwilligerswerk aan te passen aan of om te buigen naar (kwetsbare) jongeren.

PROJECTDOELSTELLING

Binnen deze proeftuin gaan 350 jongeren in een kwetsbare een MET doen, waarmee ze zich kunnen ontwikkelen, kunnen groeien en vaardigheden aanleren op gebieden die zij graag willen. Zij geven zelf vorm en invulling aan hun MET zodat zij én eigenaar zijn van hun eigen MET én van hun eigen keuzes voor hun toekomst. De jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar krijgen door het doen van een MET een steun in de rug geven om positieve ervaringen op te doen, en daarmee meer verbinding met een breder deel van de maatschappij te krijgen, positieve persoonlijke ontwikkeling te realiseren en betere kansen voor de toekomst. Het individu en de eigen invulling van een persoonlijke MET staan centraal in de aanpak die in deze proeftuin wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd  wordt deze aanpak zodanig ontwikkeld  zodat andere jongeren daar in de toekomst ook profijt van kunnen hebben.

STRATEGIE

In de proeftuin werken jongeren samen met lokale uitvoerende (jeugd)organisaties en het bedrijfsleven. De jongeren hebben in deze proeftuin de regie, zij hebben  een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en HBO-studenten.

De basis is in elke regio hetzelfde, namelijk: volledig participatief, ook qua proces van opbouw en uitvoering . Het accent en de invulling zal in iedere regio  verschillen, omdat de jongeren uit die regio’s zelf bepalen hoe de invulling eruit gaat zien. Met een landelijke stuurgroep (met jongeren), een klankbordgroep (met professionals), een drietal landelijke MET-festivals en een interactieve monitor volgen we de ontwikkelingen in de regio’s op de voet, wisselen we ervaringen uit, stellen we plannen bij en zorgen we voor een haalbare  overdracht  van werkwijzen en resultaten.

PARTNERS

De projectpartners binnen dit project zijn Stichting Alexander, Hogeschool Windesheim, gemeente Oss, gemeente Hoogeveen, Altra –  Jeugdhulp en Onderwijs en Movisie.

MEER WETEN?

Neem voor meer informatie contact op met Leo Rutjes (rutjes@st-alexander.nl)