Regio Almere uitgelicht

Home / Nieuws / Regio Almere uitgelicht

Binnen het Honours Programme van Hogeschool Windesheim hebben 12 studenten zich in 2019 een half jaar lang in 3 onderzoeksteams gebogen over mogelijke vraagstukken en oplossingen voor MET in de praktijk. Ze hebben hierbij goed geluisterd naar wat jongeren en organisaties willen en nodig hebben. In totaal hebben ze 315 jongeren bevraagd. Vervolgens hebben ze een aantal creatieve oplossingen bedacht en tools ontworpen:

  • 4 toekomstscenario’s die beschrijven wat er gebeurt wanneer jongeren met hoge of lage motivatie te maken krijgen met organisaties en professionals met veel of weinig commitment. Voor elk scenario geven de studenten concrete adviezen en praktische tips hoe jongeren en organisaties met elkaar kunnen samenwerken. (Onderzocht en ontworpen door Natasha Luyer, Ricardo Avila Soria, Mart Schalken en Marnick van Essen in hun rapport Toekomstvisie van maatschappelijke diensttijd)
  • Een uitgewerkt ontwerp voor een app, die werkt als een soort vacaturebank voor jongeren en organisaties: jongeren met hun wensen en organisaties met hun mogelijkheden voor MET kunnen zo bij elkaar gebracht worden en een match maken. (Onderzocht en ontworpen door Wouter van Leusen, Dennis Holierhoek en Froukje Ribbink in hun rapport Jan Doet Mee. Concept applicatie Maatschappelijke diensttijd)
  • Een structuur voor een jongerenorganisatie die in de toekomst maatschappelijke diensttijd zou kunnen vormgeven, op basis van de wensen en behoeften van jongeren van zo’n MET-organisatie. (Onderzocht en ontworpen door Marie Endebrock, Timothy van Kassel, Luuk van Wegen en Michiel de Jong in hun rappport Take the next step. Maatschappelijke diensttijd: adviesrapport)

Ondersteuner aan het woord

“In de regio Almere ondersteun ik vanuit Hogeschool Windesheim jongeren en studenten bij hun Maatschappelijke Ervaringstijd. Iedere donderdagochtend komen we samen bij de jongerenwelzijnsorganisatie de Schoor. De jongeren verkennen met elkaar wat zij willen leren en welke doelen zij willen behalen tijdens hun MET. De studenten van Windesheim, ik en mijn collega’s van Academie van de Stad begeleiden de jongeren hierbij. We bieden begeleiding op maat. De ondersteuning is afhankelijk van wat de jongeren willen. Dit maakt dat onze begeleiding uiteenlopend is. Zo helpen we de ene keer bij het vinden van een passende MET-plek en de andere keer bij het nadenken over mogelijke doelen. De jongeren geven aan dat zij de wijze van begeleiding als prettig ervaren omdat zij zich gelijkwaardig voelen en inspraak hebben over de vorm van begeleiding”. Pamela Jacobs (ondersteuner project MET regio Almere).

Feestelijke viering van de eerste lichting MET in de regio Almere

Maandag 3 juni heeft eerste werkgroep MET in de regio Almere hun project feestelijk afgesloten. De jongeren in de werkgroep hebben dit zelf georganiseerd, met wat ondersteuning van de projectcoaches: het programma, de taakverdeling, en de inrichting en aankleding van de ruimte. Eerst gaven jongeren van de werkgroep MET in Almere een presentatie over hun project en aanpak. Daarna vertelden leerlingen van het Baken in Almere en studenten van Hogeschool Windesheim die samen de MET hebben uitgevoerd over hun ervaringen en successen. De presentaties van de jongeren en studenten zorgden voor gevoelens van trots en bewondering. Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat deze eerste lichting pioniers van MET in Almere ontzettend zijn gegroeid tijdens hun MET. Daarmee was het feestje in Almere bijna compleet. Compleet werd het met een hapje en drankje, en met het nieuws van de directie van Het Baken dat ze MET in de toekomst in het onderwijsprogramma willen opnemen.

Jongeren uit de eerste lichting van MET in de regio Almere zitten ook niet stil. Inmiddels zijn een aantal actief geworden in de landelijke stuurgroep van MET. Bovendien zit één van de jongeren uit deze eerste groep in Almere ook in de werkgroep van de tweede tranche van dit project, waarin we in samenwerking met het project Learn2work van jongerenwelzijnsorganisatie De Schoor, een nieuwe vorm van de MET opzetten. Enkele leerlingen die de MET hebben uitgevoerd gaan in onderhandeling met school om voor elkaar te krijgen dat ze door kunnen gaan, tijdens schooltijd, met hun (MET-)activiteiten in een verzorgingshuis.

      

Ondersteuner aan het woord

We zijn nu één jaar aan de slag met het project MET in de regio Almere, en we boeken de eerste successen. Ervaringstijd waarbij VMBO’ers samenwerken met gymnasiasten zijn voor beide groepen jongeren leerzaam. Op dit moment werken we met jongeren die zijn vastgelopen in opleiding en werk. Juist voor deze jongeren biedt MET een uitkomst. Door aan te sluiten bij hun eigen ideeën proberen we plekken te scheppen waar zij positieve ervaringen opdoen die ze in het vervolg van hun leven kunnen gebruiken. We zien wel dat het belangrijk is om het project MET dan niet los te zien van andere vraagstukken die spelen in het leven van jongeren en dat goede begeleiding belangrijk is. Maar als je dat goed doet en de juiste randvoorwaarden schept, is de maatschappelijke ervaringstijd een echte aanvulling op de traditionele school – werk loopbaanroute, een route die niet voor iedereen vanzelfsprekend werkt. Kitty Jurrius (ondersteuner project MET regio Almere).