Samenwerkingsverbanden

Home / Nieuws / Samenwerkingsverbanden

We hebben regelmatig contact met vele andere proeftuinen. We zijn twee heuse allianties aangegaan, de Participatie Alliantie MDT (PAM) en het Amsterdams Platform MDT (APM).

PAM: Drie proeftuinen MDT, Impacter Zwolle, Jong & meer/Gelders Talent en Project MET, allen van de 1e tranche en allen volledig participatief werkend, hebben in het voorjaar van 2019 elkaar gevonden in de PAM (Participatie Alliantie MDt). Deze samenwerking is ook vastgelegd. Het gaat om uitwisseling van ervaringen (o.a. door onderlinge werkbezoeken), van elkaars specifieke expertise gebruik te maken (training, coaching, monitor e.d.) en ook samen op te trekken bij een MDT-festival (november 2019), het door jongeren laten samenstellen van een Europass MDt en schrijven van een gezamenlijke handleiding participatief werken MDT (bij afronding van huidige projectperiode).

APM: In maart 2019 hebben dertien Amsterdamse proeftuinen hun krachten gebundeld. Het Amsterdams Platform MDT is opgericht met als doel kennis en ervaring uit te wisselen, maar bovenal om te werken aan de borging van resultaten van de proeftuinen, via samenwerking en netwerkvorming. In het streven naar een voortzetting van MDT in Amsterdam is ook de samenwerking met gemeente Amsterdam gezocht. Dit heeft geresulteerd in een projectplan in het kader van de zgn. 3e tranche MDT, dat eind oktober 2019 van start gaat. Met dit project wordt er in samenwerking met o.a. 5 stadsdelen geëxperimenteerd met het MDT-concept naar het model van de Vlaamse Samenlevingsdienst. We zien in het platform een mooie kans om op een verfrissende wijze met een diversiteit aan organisaties samen op te trekken en de jongeren de kansen te geven die zij verdienen.