Volledige participatie: niet altijd makkelijk, wel de moeite waard

Home / Nieuws / Volledige participatie: niet altijd makkelijk, wel de moeite waard

In project MET hebben we bewust gekozen voor participatie van jongeren vanaf de start. Dat betekent niet alleen dat jongeren participeren in hun eigen MET traject. Ze zijn ook actief in het maken van keuzes en nemen van besluiten over de manier waarop MET moet werken. Het ontwerpen en uitvoeren van het project MET is tegelijk hun eigen MET. Zij komen regelmatig bij elkaar in werksessies om discussies over MET te voeren, plannen te maken, en acties voor te bereiden. In het begin lag de regie over de werksessies van jongeren vooral in handen van de begeleiders. Dit kwam met name omdat jongeren in de MET groepen tijd nodig hadden om grip te krijgen op de inhoud (wat is MDT, wat is MET?) en aan rol van jongeren in het project.

De begeleiders van de jongeren in de proeftuin vonden dit ook niet altijd makkelijk; en het kost veel meer tijd dan was voorzien. Het lijkt vaak ‘makkelijker’ en ‘efficiënter’ om gewoon te bepalen voor jongeren wat je gaat doen, en hoe, en hoe snel… eigenlijk om alles zoveel mogelijk voor jongeren te bepalen om het ze gemakkelijker te maken. Maar dat leidt nauwelijks tot nieuwe ervaringen, en we – jongeren en begeleiders – leren er weinig van. Naarmate jongeren meer grip kregen op de betekenis van MET en de doelen van het project – en de vrijheid om dat zelf in te vullen – zien we dat jongeren steeds meer eigenaar worden van het project, en steeds meer de regie in eigen hand nemen. Uiteindelijk hebben zij op een eigen manier en in eigen tempo invulling gegeven aan het ontwerp van een MET:

  • De betekenis van maatschappelijke inzet voor jongeren en hun omgeving
  • Randvoorwaarden, zoals de minimale- en maximale duur van een MET-plek, het wel of niet financieel belonen, het vrijwillige of het verplichte karakter van MET en kenmerken van effectieve begeleiding.
  • De inhoud, strategieën en hulpmiddelen in de PR