Volledige participatie: niet altijd makkelijk, wel de moeite waard

Home / Nieuws / Volledige participatie: niet altijd makkelijk, wel de moeite waard

6 januari 2021 | In project MET vinden we het heel belangrijk dat het project echt van jongeren zelf is. Dat betekent niet alleen dat jongeren werken in hun eigen MET traject. Ook zijn ze actief in het maken van keuzes en ze nemen besluiten over de manier waarop MET moet werken. Het ontwerpen en uitvoeren van een MET plek is tegelijk je eigen MET. Regelmatig kom je bij elkaar in werksessies om discussies over MET te voeren, plannen te maken en acties voor te bereiden. In het begin lag de regie over werksessies met jongeren vooral in handen van de begeleiders. Dit kwam met name omdat jongeren in de MET groepen tijd nodig hadden om de inhoud van MET te begrijpen. De begeleiders van de jongeren in de proeftuin vonden dit niet altijd makkelijk; het kostte meer tijd dan wat verwacht was. Het lijkt vaak ´makkelijker´ en ´sneller´ om gewoon te bepalen voor jongeren wat je gaat doen, en hoe, en hoe snel… eigenlijk om alles zoveel mogelijk voor de jongeren te bepalen om het ze gemakkelijker te maken. Dat leidde alleen nauwelijks tot nieuwe ervaringen en de jongeren en begeleiders leren er weinig van. Toen de jongeren beter snapten wat MET allemaal is en wat de doelen van MET zijn, konden ze steeds meer de vrijheid gebruiken om MET zelf in te vullen. We zagen toen dat jongeren steeds meer eigenaar werden van het project en steeds meer de regie in eigen handen namen. Uiteindelijk hebben zij op hun eigen manier en in eigen tempo invulling gegeven aan het ontwerp van een MET. De betekenis van maatschappelijke inzet voor jongeren en hun omgeving; Randvoorwaarden, zoals de minimale- en maximale duur van een MET-plek, het wel of niet financieel belonen, het vrijwillige of het verplichte karakter van MET en kenmerken van effectieve begeleiding; De inhoud, strategieën en hulpmiddelen in de PR.