Project MET

Home / Project MET

Wat is Project MET?

Na een succesvolle afronding van de proeftuin in de zomer van 2020, is ONS Welzijn samen met Stichting Alexander, de gemeente Oss, Oosterpoort Jeugdhulp en ROC de Leijgraaf gestart met het project 'Verder MET jongeren'. MET staat voor Maatschappelijke Ervaringstijd en is onderdeel van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd.

Wie? Jongeren (in een kwetsbare positie) tussen de 14 en 27 jaar in de regio Oss kunnen zich aanmelden om een MET te gaan doen. Waarom? Voor jongeren helpt een MET bij hun persoonlijke ontwikkeling, doordat ze bijvoorbeeld nieuwe skills leren en nieuwe mensen leren kennen. Maar MET is er niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de maatschappij. Jongeren zetten zich bijvoorbeeld vrijwillig in voor een organisatie, of zij zetten zelf een project op om anderen of hun omgeving een handje te helpen. Participatie: We werken niet met een vast aanbod: jongeren geven zélf vorm en invulling aan hun MET. Zij zijn dus eigenaar van en baas over hun eigen MET!